fbpx

W związku ze zmianami wchodzącymi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, dotyczącymi sprzedaży przez internet, pojawi się podmiot w ktegorii klienta.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

Klient Przedsiębiorca na prawach konsumenta to osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, kupująca produkty na firmę, ale nie w celu wykonywania prowadzonej działalności.

Przykład:
Dotychczas zakup na firmę miotły do zamiatania przez osobę prowadzącą sklep spożywczy, był traktowany jako zakup przez przedsiębiorcę, choć ta miotła wcale nie służyła do wygenerowania przychodu. W efekcie przedsiębiorca miał ograniczone prawa (np. brak prawa zwrotu). Po 1 stycznia 2021 zakup taki nie będzie traktowany jako zakup w celu wykonywania działalności i osoba taka będzie mogła korzystać z praw przysługujących konsumentowi (np. prawo do zwrotu).
Gdy jednak miotłę kupi online na fakturę osoba prowadząca sklep z artykułami gospodarstwa domowego, będzie to potraktowane jako zakup w celu dalszej sprzedaży (wygenerowania przychodu), a więc w celu wykonywania działalności. Wówczas osoba taka w świetle prawa dokona zakupu jako przedsiębiorca i nie będzie mogła korzystać z przywilejów konsumenta. W sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie chciał zgłosić sprzedawcy roszczenia jako Przedsiębiorca na prawach konsumenta, będzie musiał udowodnić, że miotła nie została zakupiona w celu prowadzenia działalności.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jakie ma prawa przy zakupie online?

Przedsiębiorca na prawach konsumenta będzie mógł korzystać z przywilejów konsumenta i nie będzie można potraktować go jako zwykłego przedsiębiorcę.

Podstawowe prawa przysługujące Przedsiębiorcy na prawach konsumenta:

  • Przedsiębiorca na prawach konsumenta będzie mógł dokonać zakupu na firmę, przy czym dotyczy to tylko osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
  • Przedsiębiorca uprzywilejowany będzie mógł zwrócić towar do 14 dni, tak jak zwykły Konsument,
  • w sprzedaży B2B będzie obowiązywało postępowanie reklamacyjne, choć możliwe są wyłączenia,
  • Przedsiębiorca na prawach konsumenta będzie mógł dochodzić swoich roszczeń, jednak nie będzie mógł skorzystać ze wsparcia rzecznika praw konsumenta,
  • klauzule niedozwolone będą dotyczyły również Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

Prawa nieprzysługujące Przedsiębiorcy na prawach konsumenta?

Choć Przedsiębiorca uprzywilejowany z nowym rokiem 2021 otrzyma sporo praw konsumenta, to jednak nie wszystkie przywileje go dotyczą. Otóż nie będzie mógł skorzystać z pomocy Rzecznika konsumentów ani Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W jaki sposób sprawdzić, czy klient jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta?

Zanim zostanie rozpatrzony zwrot lub reklamacja klienta, który zwrócił się do sprzedawcy jako Przedsiębiorca na prawach konsumenta, należy sprawdzić, czy faktycznie posiada on takie prawa. Aby to zrobić, najprościej jest sięgnąć do CEIDG, gdzie można zweryfikować jakie PKD w swojej działalności ma wprowadzone klient. W sytuacji, gdy klient będzie miał w PKD ujętą działalność zawodową, w której może wykorzystać zakupiony produkt, sprzedawca może stwierdzić, że nie kwalifikuje się on jednak jako Przedsiębiorca na prawach konsumenta. W takiej sytuacji ciężar udowodnienia, że faktycznie może skorzystać z tych praw, spoczywa na kliencie.

Zobacz: Zmiany w prawie sprzedaży przez internet od 1 stycznia 2021 —>>>